Οικονομικά Στοιχεία – Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2011
Ισολογισμός 2012