Για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις των επιμέρους τεχνολογιών, η Intellisys χρησιμοποιεί στις λύσεις που προτείνει, προϊόντα αναγνωρισμένων εταιρειών.